» Aktuality » Konferencia o digitalizácii školstva na Slovensku

Konferencia o digitalizácii školstva na Slovensku

05.06.2013
     Prezentácia programu digitalizácie školstva na Slovensku - DIGIPEDIA a možností využívania digitálneho vzdelávacieho obsahu budú témami zajtrajšej odbornej konferencie nazvanej Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020.
     Na konferenciu sa prihlásilo približne 500 pedagógov, ktorí sa  dozvedia aktuálne informácie o komplexnom projekte tvorby a zavádzania digitálneho učiva do škôl, harmonograme činností a projektoch, ktoré v tejto oblasti pripravujú priamo riadené organizácie rezortu školstva, konkrétne Ústav informácií a prognóz školstva pre všeobecnovzdelávacie predmety a Štátny inštitút pre odborného vzdelávania pre odborné predmety.
      Na podujatí bude tiež predstavená Planéta vedomostí - digitálny obsah pre prírodovedné predmety, ktorý budú môcť školy bezplatne využívať od nového školského roku 2013/2014.
     Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 6. júna 2013 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave so začiatkom o 9:00 h. Rovnaké podujatie aj pripravené aj na 13. júna 2013 v Košiciach. 
     Organizátorom odbornej konferencie Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a záštitu nad podujatím prevzali minister školstva Dušan Čaplovič a štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra