Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie » Konečný upravený rozpočet na rok 2011

Konečný upravený rozpočet na rok 2011

Na internetovej stránke ministerstva boli zverejnené konečné upravené rozpočty pre zriaďovateľov na rok 2011.