» Aktuality » Končí sa možnosť podávania prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium

Končí sa možnosť podávania prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium

30.05.2018
Končí sa možnosť podávania prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium
     Už len dnes a zajtra môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi vybranej strednej školy. V prípade neúspešných uchádzačov o štúdium na vysokej škole je termín predĺžený do 31. júla 2018.
     Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou. V školskom roku 2017/18 je v tomto druhu štúdia v dennej i externej forme vyše 7 600 žiakov. 
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa takisto ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. Tento druh štúdia navštevuje v tomto školskom roku viac ako 7 700 žiakov. 
     Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň (18. - 22. 6. 2018), druhý termín škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov (13. - 24. 8. 2018). Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Ten takisto najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.

Ilustračné foto: TASR