» Šport » Aktuality » Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020

25.10.2012

   Materiál pripravila sekcia štátnej starostlivosti o šport ministerstva v spolupráci s mimovládnymi športovými organizáciami a odborníkmi v oblasti športu. Pred ďalším legislatívnym procesom sekcia tento materiál predkladá na verejnú diskusiu od 25.10. do 25.11.2012.


Kompletné znenie materiálu
Formulár na predkladanie pripomienok k materiálu