Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Komunikačný plán - spoločný pre OPV aj OPVaV (Aktualizácia č. 1)


Komunikačný plán - spoločný pre OPV aj OPVaV (Aktualizácia č. 1)
Typ súboru:zip
Velkosť:1606402