» Aktuality » Komprax získal ocenenie Fénixu

Komprax získal ocenenie Fénixu

25.11.2014
Komprax získal ocenenie Fénixu
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže získala v sobotu 22. novembra 2014 ocenenie za Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Cena  „Fénixácky dobrovoľník roka“ (FeDoR) sa udeľuje členom a priaznivcom Detskej organizácie FÉNIX, ako ohodnotenie či poďakovanie za ich prácu a činnosť pre detskú organizáciu. Na slávnostnom galavečere v Osrblí bolo odovzdaných 16 individuálnych a 10 kolektívnych ocenení.
     Viac ako 130 dobrovoľníkov detskej organizácie Fénix absolvovalo vzdelávanie KomPrax-u počas jeho trvania od roku 2011. Následne zrealizovali malé projekty v rôznych regiónoch Slovenska, kde konkrétnou aktivitou prispeli k zlepšeniu svojho okolia. Fénix preto udelil organizácii IUVENTA, ktorá projekt koordinuje, ocenenie v kategórii „Pierko pomoci“.
     Tento rok sa uskutočnil 3. ročník pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku. Podujatie je realizované s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Hlavného stanu nádeje.

     Projekt KomPrax – Kompetencie pre prax ponúkol mladým ľuďom od 15 do 30 rokov možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa naučili ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt, či ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, ktorý bol podporený dotáciou do výšky 200 eur.