» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Komisia na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ

Komisia na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ

Komisia na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a výstupov umeleckej činnosti v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je odborný orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.