Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Inštitút vzdelávacej politiky » Publikácie » Komentár 01/2018 - Mať volá

Komentár 01/2018 - Mať volá

     Odchod Slovákov do zahraničia je síce často medializovanou témou, o podrobnejších charakteristikách slovenských emigrantov je však k dispozícii málo relevantných údajov. Tento komentár sumarizuje viaceré doteraz neznáme informácie o Slovákoch v Českej republike na základe štúdie PIAAC z roku 2011.
     V Česku žijú Slováci prevažne vo veku od 26 do 40 rokov. Až 40 % z nich dosiahlo vysokoškolské vzdelanie, čo je o 20 percentuálnych bodov viac oproti Slovákom žijúcim na Slovensku.
     Slováci v ČR pochádzajú zároveň z lepšieho socioekonomického zázemia. Po zohľadnení veku, pohlavia, vzdelania a socioekonomického zázemia majú približne o 20 % vyšší príjem. Súčasne dosahujú vyššiu úroveň v základných kompetenciách matematickej a čitateľskej gramotnosti.