» Aktuality » Keď sa povie ženy a veda

Keď sa povie ženy a veda

14.11.2017
Keď sa povie ženy a veda
     Ako je to so ženami pôsobiacimi vo vede a výskume? To bude témou pripravovanej konferencie s názvom Ženy vo vede, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2017 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. 
     Podujatie má podporiť verejnú diskusiu o postavení žien v oblasti vedecko-výskumnej práce a ich potenciálu uplatniteľného v tejto sfére. Organizátorom podujatia je Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spoločne so Stálym zastúpením SR pri EÚ. Podujatie otvorí Peter Jarovčík, stály predstaviteľ SR pri EÚ. 
     Na konferencii budú predstavené aktuálne štatistiky, analýzy či iniciatívy týkajúce sa rovnosti pohlaví vo vede a výskume, na čo následne nadviaže  panelová diskusia, v ktorej sa bude hovoriť o súčasných problémoch, prekážkach a potrebných zmenách v tejto oblasti.

Kompletný program podujatia

Registrácia