» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Kde môžem získať obal na Europass?

Kde môžem získať obal na Europass?

  • na požiadanie obaly vydávame a doručíme spolu s číslom udeleným na dokument Europass - mobilita
  • v prípade záujmu je materiál na vytlačenie prednej strany a obalu dostupný na portáli Europass