» Ministerstvo » Inštitút vzdelávacej politiky » Kariéra

Kariéra

Na analytické pozície sa zaujímame o ľudí, ktorí:
  • majú vysokoškolské vzdelanie (najmä v oblasti vzdelávacej politiky, ekonómie, štatistiky, matematiky a verejnej správy),
  • majú rozvinuté analytické myslenie a radi pracujú s dátami za použitia rôznych programov, ako sú STATA, SPSS či SQL,
  • majú znalosť MS Office na pokročilej úrovni,
  • vedia zrozumiteľne písať a svoje zistenia zargumentovať,
  • komunikujú v angličtine, vedia pracovať samostatne na projekte aj v spolupráci s kolegami.

IVP je:
  • dynamický kolektív s kreatívnou pracovnou atmosférou a neformálnou kultúrou,
  • robíme zaujímavú analytickú prácu, ktorou môžete prispieť k lepšiemu školstvu na Slovensku,
  • je u nás priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rast (zahraničné kurzy, konferencie).