» Aktuality » K zlepšeniu prepojenia škôl a podnikov chce prispieť aj Americká obchodná komora

K zlepšeniu prepojenia škôl a podnikov chce prispieť aj Americká obchodná komora

05.06.2017
K zlepšeniu prepojenia škôl a podnikov chce prispieť aj Americká obchodná komora
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa vo štvrtok 1. júna zúčastnila na stretnutí Executive Business Club-u Americkej obchodnej komory (AmCham). Ide o platformu na stretnutia korporátnych lídrov s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky.
     V súvislosti s rozhodnutím Správnej rady AmCham určiť rok 2017 za „Rok ľudského kapitálu“ sa komora v rámci svojich aktivít upriamuje na dva hlavné tematické piliere – vzdelávanie a zamestnanosť. Jej hlavným cieľom je systémové prepájanie vzdelávacích inštitúcií s podnikateľskou sférou pri zlepšení zručností a kompetencií absolventov vstupujúcich na trh práce.
     Zástupcovia AmCham zdôraznili potrebu reformy vzdelávacieho systému, ktorý by mal aktívnejšie reagovať na potreby trhu práce. Štátna tajomníčka vyzdvihla možnosti, ktoré už v súčasnosti legislatíva poskytuje pre väčšie zapojenie zamestnávateľov do vzdelávacieho systému a to predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Zároveň zdôraznila, že MŠVVaŠ SR pracuje na novelizácii legislatívy na základe skúseností z praxe, pričom pre tento účel je zostavená pracovná skupina zložená aj zo zástupcov zamestnávateľov a všetkých zainteresovaných subjektov.
     Oľga Nachtmannová tiež upozornila na fakt, že neustály technologický pokrok bude mať za následok zánik niektorých povolaní vyžadujúcich manuálne zručnosti, ktoré v procese automatizácie nahradia stroje. Odborné zručnosti a kompetencie musia byť preto nevyhnutne vyvážené aj ďalšími prierezovými kompetenciami pre úspešné uplatnenie sa a zotrvanie na trhu práce.