» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Jún 2015

Jún 2015

Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 29.5.2015 zaslaného listom OÚ Žilina č. OÚ-ZA-OS2-2015/005666-004 zo dňa 4.6.2015 a predloženej Správy o vykonaní dohľadu zo dňa 15.4.2015 sa vykonala oprava v  v kraji Žilina (obec Zázrivá).
 
Zriaďovateľovi bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2015.