» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » Júl 2017

Júl 2017

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené finančné príspevky pre jednotlivé školy na osobné náklady asistentov učiteľa aj na obdobie 9. - 12. 2017.