» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením » Aktuálne informácie » Júl 2015

Júl 2015

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre jednotlivé školy na obdobie 1.– 8./2015 a doplnené bolo obdobie 9.-12./2015.
 
Výška príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa na 1 mesiac je 682,50 €, čo na kalendárny rok predstavuje 8 190 €.