» Ministerstvo » Logo » Jednofarebný variant loga

Jednofarebný variant loga

     V krajných prípadoch, keď z produkčných alebo iných dôvodov nemožno použiť preferovaný plnofarebný variant logotypu 1. úrovne, je prípustné aj použitie jednofarebných alternatív logotypu v modrej farbe.