» Aktuality » Jednoduché spracovanie zložitých vecí

Jednoduché spracovanie zložitých vecí

28.03.2014
Jednoduché spracovanie zložitých vecí
     Vysokoškoláci majú šancu zapojiť sa do súťaže o najmodernejšie tablety. Musia však reagovať na súťaž Nauč ma rozumieť vede, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
     Do súťaže sa môže zapojiť každý vysokoškolák, ktorý spracuje video a v ňom pútavou formou, nápaditým spôsobom a zároveň náučne priblíži žiakom základných škôl vedecké zákony ovplyvňujúce náš život. Video v odporúčanej dĺžke maximálne 5 minút môže byť hrané, animované, dokumentárne, prípadne kombinované. Výber cieľového ročníka základnej školy je pritom ľubovoľný. Najlepšie videá môžu následne učitelia využiť ako učebnú pomôcku na prírodovedných predmetoch.
     Do súťaže môže každý vysokoškolák poslať maximálne jedno audiovizuálne dielo - video. Traja autori najlepších videí získajú najmodernejší tablet. Videá je potrebné zaslať do 12. apríla 2014. Súťaž bola vyhlásená v polovici februára 2014, teda vysokoškoláci majú ešte stále priestor na sebarealizáciu.
     Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu vysokoškoláci posielať  na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma rozumieť vede. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk v priebehu mája 2014. Otázky k súťaži je možné zaslať na sutaz@asfeu.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra