Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Ján Mikolaj sa zúčastnil na otvorení akademického roka na Slovenskej zdravotníckej univerzite

Ján Mikolaj sa zúčastnil na otvorení akademického roka na Slovenskej zdravotníckej univerzite

18.09.2009

      Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja včera slávnostne otvorili akademický rok 2009/10 na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave. Tá patrí medzi tri štátne vysoké školy, riadené príslušnými rezortnými ministerstvami.
      Ján Mikolaj vo svojom príhovore okrem iného vyzdvihol výsledky práce univerzity v podobe tisícov špecialistov a zdravotných sestier a súčasne v súvislosti s komplexnou akreditáciou načrtol možnosti ďalšieho smerovania SZU, ktorá bude mať možnosť v tomto akademickom roku splniť kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Fotogaléria

Bratislava 18. september 2009