» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Ján Mikolaj sa zaujímal o pripravenosť učiteľov a žiakov na nový školský rok

Ján Mikolaj sa zaujímal o pripravenosť učiteľov a žiakov na nový školský rok

04.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj zavítal 3. septembra do Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici. Počas návštevy si prezrel školskú knižnicu a pamätnú izbu spisovateľa, zostavovateľa učebníc a pedagóga Jozefa Horáka, ktorý pôsobil v tamojšej škole. Okrem tradícií škola ponúka svojim žiakom aj počítačovú učebňu a možnosť učiť sa cudzie jazyky už od 1. ročníka.
    
Minister sa stretol so žiakmi 1. stupňa v školskom klube a odovzdal im učebné pomôcky a farbičky. Zaujímal sa tiež, či sa na školu tešia a ktoré predmety sa im páčia. Malí žiaci radi cvičia, ale medzi ich obľúbené predmety patria okrem telesnej výchovy aj slovenčina a matematika.
     Svojím podpisom Ján Mikolaj prispel do kroniky banskoštiavnickej školy a po autogramiáde medzi žiakmi sa stretol s pedagógmi a riaditeľom školy. Vedenie školy ho informovalo o vlastnom učebnom pláne, ktorý bol prerokovaný v Rade školy a koncom augusta bol schválený aj Pedagogickou radou školy. Minister v diskusii zdôraznil, že reforma je postavená na iniciatíve učiteľov: „Reforma bude vtedy úspešná, keď začnete učiť inak. A na to potrebujete priestor a podmienky, ktoré vytvoril nový zákon o výchove a vzdelávaní."
Fotogaléria

Bratislava 4. septembra 2008