» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ján Mikolaj rokoval v Londýne s B. Rammellom

Ján Mikolaj rokoval v Londýne s B. Rammellom

11.01.2007

     Podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja vo štvrtok 11. januára prijal Bill Rammell, minister Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre celoživotné a ďalšie vzdelávanie a vysoké školstvo.
     Na pracovnom stretnutí si partneri vymenili názory na systém akreditácie a kategorizácie vysokých škôl. Diskutovali o spoplatnení a financovaní vysokých škôl, o študentských grantoch a grantových schémach na podporu výskumu a inovácií, centier excelentnosti a spin off spoločností (podniky, ktoré slúžia na praktické uplatnenie výsledkov vedy a jej podpory podnikových subjektov).

Bratislava 11. januára 2007