» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Ján Mikolaj otvoril výročnú konferenciu Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

Ján Mikolaj otvoril výročnú konferenciu Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

06.05.2010

     Slávnostným príhovorom otvoril dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v Bratislave výročnú konferenciu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Agentúra na nej vyhodnotila svoju činnosť za rok 2009 a taktiež prestavila aktivity naplánované na tento rok.
     Ján Mikolaj vo svojom vystúpení okrem iného vyzdvihol úlohu agentúry v oblasti podpory modernizácie slovenského školstva i vedy prostredníctvom operačných programov VzdelávanieVýskum a vývoj. „Osobne ma teší, že aj vďaka aktivitám agentúry sa kvalita projektov zvyšuje a súčasne nám klesá objem neoprávnených výdavkov," konštatoval minister, ktorý opäť prevzal nad konferenciou záštitu.
      Dôležitou časťou konferencie bol aj cyklus dobrých príkladov z praxe. Pedagógovia z vybraných základných a stredných škôl predstavili priebeh modernizácie a inovácie foriem vzdelávania na svojich školách a priblížili proces tvorby a implementácie školských vzdelávacích programov. Zástupcovia viacerých univerzít a podnikovej sféry prezentovali projekty schválené v rámci výziev zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, podporu infraštruktúry vysokých škôl a podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti. 
Fotogaléria

Bratislava 6. máj 2010