» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » J. Mikolaj diskutoval s odborármi o novej koncepcii predškolskej výchovy

J. Mikolaj diskutoval s odborármi o novej koncepcii predškolskej výchovy

23.01.2007

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 23. januára 2007 stretol so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky ďalšieho vývoja predškolskej výchovy. Za okrúhlym stolom diskutoval minister s odborármi predovšetkým o novej Koncepcii v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy.
    
V materiáli ministerstvo školstva navrhlo štyri alternatívy finančného a materiálno-technického zabezpečenia predškolskej výchovy. MŠ SR odporučilo tú alternatívu, podľa ktorej by štát finančne zabezpečil dobrovoľnú a bezplatnú predškolskú výchovu a vzdelávanie päťročných detí v materských školách. Obciam by tak v zmysle vyhlášky o predškolských zariadeniach štát uhradil mesačný príspevok na dieťa umiestnené v materskej škole. Súčasťou návrhu bude aj začlenenie materských škôl do pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní.
     Na stretnutí sa hovorilo tiež o novej Koncepcii profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme. Cieľom je, aby si učitelia zvyšovali svoju kvalifikáciu v súlade s celoživotným vzdelávaní. Tento dokument sa po schválení stane východiskom pre systémové riešenie kariérneho rastu učiteľov.
     Ďalším bodom programu bola otázka usporiadanie štátnej správy v školstve.

Bratislava 23. januára 2007