» Aktuality » IVP sa vo svojom komentári venuje otázke vnútornej organizácie vysokých škôl

IVP sa vo svojom komentári venuje otázke vnútornej organizácie vysokých škôl

31.08.2017
IVP sa vo svojom komentári venuje otázke vnútornej organizácie vysokých škôl
     Prehlbovanie autonómie vysokých škôl na Slovensku sa doposiaľ sústredilo najmä na hospodársku a ekonomickú oblasť, menej už na oblasť ich organizácie a riadenia. Práve na túto oblasť zameral svoju pozornosť Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) vo svojom najnovšom komentári. Ako v ňom totiž uvádza, "Vyvážený vzťah medzi autonómiou v riadení a zodpovednosťou za výsledky však podľa medzinárodných skúseností patrí medzi dôležité predpoklady ich úspechu".
     V oblasti organizácie a riadenia za problematické miesta pokladá IVP rigidnú úpravu štátnej regulácie samosprávy vysokých škôl, nevyvážený vzťah medzi samosprávou na úrovni vysokej školy a na úrovni jej fakúlt, dominantný vplyv interných kapacít na riadenie a nefunkčné kontrolné mechanizmy.
     Na základe medzinárodnej komparácie autori komentára predkladajú na diskusiu odporúčania na zredukovanie zákonných požiadaviek na vnútorné usporiadanie samosprávy vysokých škôl, zmenu kompetencií a zloženia jednotlivých samosprávnych orgánov a posilnenie transparentných kontrolných mechanizmov.

Plné znenie komentára nájdete na tejto stránke.