» Aktuality » IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

01.04.2019
IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy
     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil komentár, v ktorom opisuje vzdelávacie cesty maturantov, ktorí sa rozhodli študovať učiteľské programy a následne sa zamestnali v školstve.
     Prepojenie výsledkov v externej časti maturitnej skúšky s údajmi z ďalších dvoch databáz v rezorte školstva umožňuje vyhodnotiť, akí úspešní maturanti študujú učiteľstvo a napokon sa aj uplatnia v školstve. Študenti učiteľstva, ktorí maturovali z toho istého predmetu, aký študovali na VŠ (napr. maturanti zo SJL, ktorí študovali učiteľstvo SJL), dosiahli nadpriemerné maturitné výsledky.
      Učitelia taktiež dosahujú nadpriemerné výsledky, ak zároveň študovali učiteľský program, z ktorého maturovali (napr. maturita zo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry). Výnimkou sú učitelia, ktorí maturovali z náročnejších jazykových úrovní – z nich sa v školstve zamestnali tí menej úspešní.
      Komentár je k dispozícii na http://www.minedu.sk/data/att/14502.pdf.