» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Štruktúrovaný dialóg » IV. Taliansko-Lotyšsko-Luxembursko

IV. Taliansko-Lotyšsko-Luxembursko

Hlavnou témou IV. cyklu Štruktúrovaného dialógu bolo Posilnenie postavenia mládeže“. Táto téma sa rozdelila na dve hlavné časti, ktoré boli súčasťou konzultácii aj na prvej Európskej konferencii mládeže organizovanej v Ríme:
  1. Prístup k právam mládeže a nezávislosť
  2. Politická participácia v demokratickom živote