» Aktuality » IT projektom roka 2016 sa stala akademická sieť SANET

IT projektom roka 2016 sa stala akademická sieť SANET

14.10.2016
IT projektom roka 2016 sa stala akademická sieť SANET
     Neformálne združenie slovenských novinárov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií aj tento rok hodnotilo najvýznamnejšie IT projekty. Zvíťazila slovenská akademická dátová sieť SANET – pripojenie univerzít, knižníc, univerzitných nemocníc, niektorých štátnych inštitúcií, miest a aj stredných a základných škôl na optickú infraštruktúru, pripojenie do európskej vysokorýchlostnej dátovej siete pre vedu, výskum a vzdelávanie GEANT rýchlosťou 20 Gbit/s a do siete internet rýchlosťou 60 Gbit/s.
     SANET na zabezpečenie prevádzky siete dostáva dotáciu z ministerstva školstva a pripojenie do európskej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GEANT hradí  čiastočne aj z európskych fondov. Prispieť k jej rozvoju pomohlo aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré vytvorilo sieťovú infraštruktúru pre výskum operátorského prostredia s využitím netradičnej technológie.
     „Táto infraštruktúra vytvára podmienky pre spoluprácu medzi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, s dôrazom na realizáciu projektov s vysokým inovačným potenciálom. Zároveň pomáha zvýšiť efektívnosť vzájomnej komunikácie a spolupráce výskumných tímov na  akademických inštitúciách v domácom, ale i medzinárodnom priestore,“ konkretizuje Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR. 
     Takto vybudovaná informačno-komunikačná infraštruktúra je progresívnou a v podmienkach Slovenska jedinečnou. Pomáha pri prepojení dátových centier a operátorských prostredí výskumno-vývojových inštitúcií. Vďaka nej sa tiež zabezpečí účinný zber, uchovávanie, spracovávanie a výmena dát, vrátane veľkoobjemových (tzv. big data). Vytvára sa tak prostredie na podporu inovatívnych a špecializovaných výskumno-vývojových aktivít.