» Aktuality » IT Fitness Test 2017 opäť preveril digitálne zručnosti Slovákov

IT Fitness Test 2017 opäť preveril digitálne zručnosti Slovákov

19.12.2017
IT Fitness Test 2017 opäť preveril digitálne zručnosti Slovákov
     Viac ako 26-tisíc ľudí vo veku od 7 do 85 rokov sa na Slovensku v tomto roku zapojilo do veľkého IT testovania digitálnych zručností, vedomostí o internete, sociálnych sieťach či práce s počítačovými a mobilnými aplikáciami IT Fitness Test 2017. Novinkou tohto v poradí už 6. ročníka testovania, ktoré prebiehalo od apríla do júna 2017, bolo testovanie v oblasti online marketingu. V tomto roku bol IT Fitness Test zameraný primárne na preverenie digitálnych kompetencií a zručností žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí  učiteľov.
     Testovanie zastrešovala IT Asociácia Slovenska v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími partnermi z akademickej obce i súkromného sektora.
     V testovaní boli použité dva typy testu, jeden pre cieľovú skupinu mladých ľudí od 15 do 30 rokov, druhý pre základne školy. Vo vedomostno-kompetenčnej časti testu bola pozornosť zameraná na samotné testovanie respondenta v rôznych oblastiach IT: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexne úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. V aktuálnom ročníku bol obsah doplnený aj o oblasť webového, resp. online marketinguvďaka spolupráci s rozsiahlou vzdelávacou platformou Digitálna garáž, ktorú na Slovensku realizuje spoločnosť Google.
     Najúspešnejším účastníkom v teste pre respondentov nad 15 rokov bol 29-ročný muž, ktorý dosiahol 100 % úspešnosť, najúspešnejšími riešiteľkami v teste pre respondentov nad 15 rokov sa stali 2 respondentky s dosiahnutou úspešnosťou 96,67 %. Najlepší výsledok  medzi učiteľmi dosiahol 32-ročný pedagóg zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, test vyriešil s úspešnosťou 86,67 %. Z hľadiska celkových výsledkov v porovnaní s rokom 2015 však bol v teste pre respondentov starších ako 15 rokov zaznamenané zníženie celkovej priemernej úspešnosti o približne 3 percentá a pokles je evidentný aj pri žiakoch základných škôl.
     Prekvapením testovania je výrazne zníženie úspešnosti v kategórii Kancelárske nástroje (v teste pre ZŠ) – je to kategória s najnižšou úspešnosťou (21,79 %), čo je v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom zníženie takmer o 20 percentuálnych bodov. Z výsledkov aktuálneho ročníka rovnako vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie Internet výraznejšie rezervy vo všetkých ostatných testovaných kategóriách.
     V kategórii Bezpečnosť sa ukázalo, že žiaci majú problém s kritickým hodnotením, analyzovaním textu a posúdením dôveryhodnosti informácií. Najnižšiu úspešnosť dosiahli v úlohách, kde bolo nutné posúdiť dôveryhodnosť správy, rozhodnúť o daných tvrdeniach pre bezpečné heslo alebo o tvrdeniach pre škodlivý softvér. Lepšie sa orientujú v otázkach nastavenia súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii Online marketing sú výsledky takisto slabšie a žiaci majú v tejto téme rezervy.
     „Je jednou z mojich priorít, aby primeranú šancu na uplatnenie v digitálnej ekonomike dostal každý občan Slovenska. Preto spoločne s partnermi rozvíjame vzdelávacie projekty ako Digitálna koalícia a IT Akadémia,“ reagoval na výsledky IT Fitness Testu 2017 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová ocenila dlhodobú činnosť IT Asociácie Slovenska a všetkých partnerov, ktorí sa na príprave a realizácii aktuálneho ročníka IT Fitness Testu podieľali. „Všetkým nám záleží na zlepšovaní digitálnych zručnosti u žiakov, študentov a pedagógov. Je evidentné, že digitálna gramotnosť je významným faktorom uplatnenia absolventov na trhu práce a práve IT Fitness Test je ukážkou dobrej a dlhodobo udržateľnej spolupráce rezortu školstva a zamestnávateľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako člen Digitálnej koalície zaviazalo podporiť IT Fitness Test i v roku 2018 v očakávaní zvýšeného počtu zapojených žiakov, učiteľov a najmä úspešných riešiteľov testu. IT Fitness Test je na najlepšej ceste, aby sa stal štandardným nástrojom overovania digitálnych zručností v školstve,“ dodala O. Nachtmannová.
     „IT Fitness Test je vzorový príklad spolupráce v rámci Digitálnej koalície, kedy odborníci z akademickej sféry spolu so štátnymi orgánmi a IT firmami dokážu spojiť sily a spoločne realizovať veľmi užitočný projekt,“ konštatoval v súvislosti s ukončením 6. ročníka IT Fitness Testu prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Podľa neho môže byťIT Asociácia Slovenska právom hrdá, že okrem úspechu IT Fitness testu na Slovensku rastie záujem o túto kvalitnú formu testovania digitálnych zručností aj v zahraničí. „Ďalší ročník budeme pripravovať spolu s kolegami z Estónska, Českej republiky, rokujeme aj s ukrajinskými a ruskými partnermi,“ dodal M. Lelovský. 
     „IT Fitness Test je neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v  čase, kedy si takmer 90 percent všetkých pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Test hĺbkovo sleduje nielen vedomosti, ale aj samotnú prácu a vyhľadávanie na internete, či schopnosť posúdiť dôveryhodnosť zdroja. To má vplyv aj na postoj ľudí voči rôznym mýtom a fabuláciám. Preto je namieste zvyšovať povedomie o online dezinformačných kampaniach a falošných informáciách.  Sú totiž ako smog – pokiaľ to nebudeme riešiť, bude neustále hustnúť a bude sa nám zle dýchať," skonštatoval k výsledkom IT Fitness Testu 2017 vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.
     Podrobné informácie o výsledkoch testovania, štatistiky, grafy a vyhodnotenie s kľúčovými odbornými závermi nájdete v Súhrnnej správe IT Fitness Test 2017 TU.