Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Investičný plán projektov MŠVVaŠ SR na obdobie 2018-2020

Investičný plán projektov MŠVVaŠ SR na obdobie 2018-2020

Investičný plán projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obdobie rokov 2018 -2020 financovaných zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
#