» Aktuality » Integrácia – slnko svieti pre všetky deti rovnako

Integrácia – slnko svieti pre všetky deti rovnako

24.08.2017
Integrácia – slnko svieti pre všetky deti rovnako
     Ministerstvo školstva podporilo aktivity projektu Integrácie v rámci Výzvy na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017 s cieľom umožniť deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom a žiakom bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb verejne prezentovať nadanie a talent.
     Štátny tajomník Peter Krajňak preto v stredu 23. augusta prijal na pôde ministerstva zástupcov projektu Integrácia, ktorí ho informovali o jednom z nedávno ukončených projektov „Zájazd za Jurajom Kuckom v Miláne“. Zároveň mu predstavili 4 plánované podujatia, ktoré uskutočnia do konca roka 2017. Budú zamerané na integráciu a spoločné podujatia detí zo všetkých typov škôl ale aj z detských domovov. Zapoja tiež nadácie, občianske združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, či kultúry.
     Prostredníctvom aktivít ako je odmeňovanie detí v detských domovoch, nemocniciach, krízových centrách, organizovanie detských táborov, workshopov, kultúrno-spoločenských a športových podujatí sa snažia dosiahnuť to, že pojem integrácia nezostáva iba slovom, ale jeho obsah sa prenáša do každodenného života. „Vzájomným prepojením ľudí, síl a zdrojov pomáhame deťom získavať krásne zážitky a plniť si sny,“ poznamenal na stretnutí štátny tajomník.