» Aktuality » Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017

Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017

09.08.2017
Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017
      Udeľovanie Ceny za vedu a techniku sa stalo tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Oceňovanie sa koná už od roku 2014, kedy nahradilo dovtedy udeľovanú Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa vedy a techniky 2017. MŠVVaŠ SR už spustilo prijímanie nominácií.
      V roku 2017 ministerstvo školstva udelí Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:
  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka
      Vyplnené návrhové listy je potrebné zaslať najneskôr do 29. septembra 2017. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke Týždňa vedy a techniky v sekcii O TVT - Podujatia organizátorov - Cena za vedu a techniku.

Foto: TASR (Z udeľovania Cien za vedu a techniku v roku 2016)