» Aktuality » Inšpirujúca a podnetná 11. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Inšpirujúca a podnetná 11. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

09.05.2017
Inšpirujúca a podnetná 11. medzinárodná konferencia  Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
      Jedenásty ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorú  zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Krajňák.
     Medzinárodná konferencia sa konala 4. mája 2017 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Záštitu nad medzinárodnou konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.
     Počas medzinárodnej konferencie si slovenskí a českí školskí knihovníci, ako aj ďalší zástupcovia knihovníckej a pedagogickej verejnosti zo Slovenskej republiky i z Českej republiky vymieňali skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojej dlhoročnej praxe pri podpore a rozvoji čitateľskej gramotnosti. Prostredníctvom prezentácie konkrétnych knižničných podujatí zameraných na podporu čítania bola predstavená aj podpora čitateľských aktivít v školských knižniciach na Slovensku a v Českej republike.
     Súčasťou medzinárodnej konferencie bolo slávnostné oceňovanie víťazov 12. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016. Slávnostný akt vykonal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Krajňák.
     Medzinárodná konferencia bola účastníkmi hodnotená ako výborne zorganizovaná a zároveň inšpirujúca a podnetná. Zvlášť školskí knihovníci boli vďační za obohacujúce, nové, zaujímavé skúsenosti a originálne a jednoduché nápady na podporu čítania.