» Aktuality » Inovatívne metódy vzdelávania otvoria dvere technike na školách

Inovatívne metódy vzdelávania otvoria dvere technike na školách

13.07.2016
Inovatívne metódy vzdelávania otvoria dvere technike na školách
     Kultúru a pamiatky východného Slovenska a Ukrajiny budú môcť už čoskoro učitelia svojim žiakom prezentovať novou modernejšou formou. Na jar v roku 2017 budú pre učiteľov aj vďaka Metodicko-pedagogickému centru (MPC) dostupné metodické materiály s využitím moderných prístupov zobrazovania informácií pre edukáciu širších vzťahov v regióne.

      Deti a žiaci už nebudú musieť cestovať za spoznávaním do susednej krajiny. Vybrané lokality a historické pamiatky nahradia ich 3D modely. Cieľom projektu s názvom Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev („Inov Educ“) je prispieť prostredníctvom bilaterálnej komunikačnej platformy k budovaniu partnerstiev medzi slovenskými a ukrajinskými vzdelávacími inštitúciami. Tie budú podporovať výmenu skúseností pri výučbe vybraných humanitných predmetov s využitím spoločných znakov regiónov za pomoci nových technológií v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.

     Počas uplynulého týždňa 4. až 8. júla 2016 sa v rámci projektu uskutočnil v poradí už štvrtý seminár. Jeho témou boli tradície a ľudová kultúra. Seminára sa zúčastnili dvaja zástupcovia MPC – Ján Furman a Juraj Kredatus, 8 pedagógov zo Slovenska a 8 z Ukrajiny. Okrem spoznávania prírodných a historických krás zemplínskeho regiónu a pozorovania digitálnych spracovaní 3D modelov, bola súčasťou programu aj tvorba pracovných a metodických materiálov, ktoré budú využívať učitelia na Slovensku a Ukrajine.

     Učitelia zapojených škôl pripravujú námety vzdelávacích aktivít s využitím uvedených 3D modelov, ktoré budú ich súčasťou. „V rámci participácie MPC je našou úlohou podieľať sa na tvorbe edukačných aktivít, recenzovať ich a nájsť ich vhodné zaradenie do učebných osnov vybraných predmetov,“ hovorí Furman. Metodické materiály budú s využitím moderných prístupov zobrazovania sprostredkovávať informácie deťom a žiakom o širších kultúrnych, duchovných a historických vzťahov v regióne.

     Predpokladaný koniec projektu je na jar 2017. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Na tvorbe 3D modelov spolupracuje Paneurópska vysoká škola, organizátor projektu a Užhorodská štátna univerzita. Okrem MPC je v projekte zapojených ďalších 9 partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska.