» Aktuality » Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore

Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore

06.07.2017
Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore
     Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas aktuálnych prázdnin využiť letné IT tábory. Bude sa programovať, skúšať rôzne chemické či fyzikálne pokusy, ale aj osobne spoznávať „tajomstvá“ laboratórií výskumných pracovísk.
     Denné letné IT tábory sú predovšetkým pre tých žiakov a študentov, ktorí majú záujem o stavbu rôznych robotických konštrukcií zo stavebníc Lega a ich programovanie, programovanie webových stránok v jazykoch HTML, CSS, Javasrcipt, 3D modelovanie, Geocaching, o biologické, chemické alebo fyzikálne pokusy a mnohé ďalšie aktivity.
     Tábory sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a pripravilo ich CVTI SR v spolupráci s viacerými slovenskými univerzitami. Ich účastníci budú mať zdarma možnosť originálnou formou rozvíjať svoje IT zručnosti.
     „Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl,  u ktorých máme záujem rozširovať vedomosti v informatike, a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov,“ povedala Ing. Eva Kalužáková, manažér publicity projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.   
     Náplňou denných letných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii, ako i  prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Konkrétne témy sa budú v jednotlivých regiónoch prispôsobovať aktuálnemu záujmu. Celkový program určite zatraktívnia aj laboratória na univerzitách a iných výskumných pracoviskách, s ktorými sa účastníci zoznámia a budú ich môcť i využívať. 
  Viac informácií o projekte, ako aj o jednotlivých termínoch letných táborov nájdete na http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/tabory/denny-letny-it-tabor.
     Denné IT letné tábory sa organizujú s finančnou podporou z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje a sú určené pre žiakov mimo Bratislavského kraja.
     Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.