» Aktuality » Informačný systém pre šport

Informačný systém pre šport

06.07.2012

     Jednotný informačný systém pre šport je ďalším krokom k jasnej podpore športu z pohľadu finančnej podpory a koordinovania aktivít. Už teraz je súčasťou virtuálneho priestoru a ponúka prehľadné informácie, ktoré ocenia športovci, športové kluby a napokon aj rezort školstva.
     „Úlohou informačného systému je vytvorenie kľúčových registrov mapujúcich reálny rozsah pôsobenia jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu, vytvorenie informačného zdroja pre potreby širokej odbornej i laickej verejnosti, či evidencia finančných prostriedkov verejnej správy alokovaných v oblasti športu v rámci SR," približuje jeho poslanie Boris Čavajda, riaditeľ Národného športového centra.
     Minister školstva Dušan Čaplovič považuje jednotný informačný systém za spôsob komunikácie a vzájomnej kontroly športových klubov, ktoré sú finančne podporované rezortom školstva. „Nakoľko zástupcovia zväzov boli oboznámení s týmto systémom a absolvovali školenia obsluhy portálu, verím, že ich aktuálne informácie prispejú ku kvalite informačného systému," uviedol Dušan Čaplovič.
     Jednotný informačný systém je dostupný na adrese http://sport.iedu.sk/. Prezentáciu k školeniu užívateľov a príručku užívateľa IS VS v športe je možné stiahnuť na: http://www.sportcenter.sk/stranka/informacny-portal

Michal Kaliňák
hovorca ministra