Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Aktuality » Informačný seminár - Prezentácie

Informačný seminár - Prezentácie

V dňoch 15. - 17. 02. 2016 organizovalo Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní informačné semináre ohľadom nového zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa uskutočnili v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Semináre sa týkali: