» Aktuality » Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

05.12.2017
Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2.  kolo
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje ďalšie kolo informačných seminárov pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve "V základnej škole úspešnejší". 
     V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.
  
Termíny a miesta konania informačných seminárov:

11. 1. 2018 v Trenčíne – prihlasovanie na seminár TU

12. 1. 2018 v Prešove – prihlasovanie na seminár TU
16. 1. 2018 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU