» Aktuality » Informačné semináre k výzve „Moderná stredná škola“ a spustenie rezervačného systému pre tri aktuálne výzvy operačného programu Vzdelávanie

Informačné semináre k výzve „Moderná stredná škola“ a spustenie rezervačného systému pre tri aktuálne výzvy operačného programu Vzdelávanie

07.01.2013
Informačné semináre k výzve „Moderná stredná škola“ a spustenie rezervačného systému pre tri aktuálne výzvy operačného programu Vzdelávanie
Informačné semináre k výzve OPV-2012/1.1/08-SORO
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje pre oprávnených žiadateľov výzvy Moderná stredná škola informačné semináre. Záujemcovia sa na nich oboznámia s podmienkami, za ktorých je možné žiadať nenávratný finančný príspevok, získajú informácie o príprave podrobného opisu projektu a rozpočtu, ako aj  ďalších podmienkach oprávnenosti výzvy.

Termín a miesto konania
16. 1. 2013 o 10.00 h v Žiline - Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, kongresová miestnosť

17. 1. 2013 o 10.00 h v Košiciach - Technická univerzita, Letná 9, Aula Maxima
 
18. 1. 2013 o 10.00 h vo Zvolene – Technická univerzita, T. G. Masaryka 24, miestnosť B9
 
     Predpokladaný čas trvania informačného seminára je 3 hodiny. Účasť je bezplatná, nie je potrebné prihlásiť sa vopred.

Konzultácie pre aktuálne výzvy
     V operačnom programe Vzdelávanie si záujemcovia o NFP môžu v Rezervačnom systéme ASFEU vybrať aj termín na konzultáciu k príprave žiadosti pre tieto výzvy:
OPV-2012/1.2/06-SORO vždy v utorok a vo štvrtok od 8. 1. 2013 do 24. 1. 2013.
OPV-2012/3.1/04-SORO vždy v pondelok a v stredu od 9. 1. 2013 do 30. 1. 2013.
OPV-2012/1.1/08- SORO vždy v stredu a v piatok od 16. 1. 2013 do 13. 2. 2013
     Informácie k seminárom a konzultáciám sú zverejnené na www.asfeu.sk.