» Aktuality » Informačné dni k všeobecnej výzve VV 2011

Informačné dni k všeobecnej výzve VV 2011

03.10.2011

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje v dňoch 10., 11. a 14.10.2011 informačné dni k verejnej výzve VV 2011 v Košiciach, v Žiline a v Bratislave. Účastníci informačných dní  sa oboznámia s podmienkami výzvy, pravidlami pre tvorbu rozpočtu, finančnými pravidlami a praktickými odporúčaniami pri podávaní žiadostí. Viac informácií nájdete na www.apvv.sk.

Harmonogram informačných dní:
10.10.2011 o 13:30 hod
. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Historická aula, Šrobárova 2, Košice   

11.10.2011 o 10:00 hod. - Žilinská univerzita v Źiline, Ubytovacie zariadenie Veľký diel, kinosála blok G-H, Vysokoškolákov 20, Žilina

14.10.2011 o 10:00 hod. - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, poslucháreň B1-301, Mlynská dolina, Bratislava

Bratislava 3. október 2011