Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Veda a technika » Spolupráca vo vede a technike v rámci EÚ » Dunajská stratégia » Informácie o uskutočnených podujatiach a možnostiach spolupráce

Informácie o uskutočnených podujatiach a možnostiach spolupráce