» Veda a technika » Spolupráca vo vede a technike v rámci EÚ » Dunajská stratégia » Informácie o uskutočnených podujatiach a možnostiach spolupráce

Informácie o uskutočnených podujatiach a možnostiach spolupráce

 
  • Prvá výzva na predkladanie projektovprogramu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bude spustená 23.-24. 9. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: http://danube2014.gov.sk/Prioritné osi programu: 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región, 4: Dobre spravovaný dunajský región.
  • Dočasnúplatformu pre hľadanie vhodných projektových partnerov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 nájdete tu: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/danubeprogrammepartnersearchplatform
  • Pozývame Vás na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 dňa 23.-24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.
  • Pripravujeme informačné dni po spustení výzvy: 28. 9. 2015 v Prešove2. 10. 2015 v Bratislave. Bližšie informácie ako aj registrácia budú zverejnené v septembri na http://danube2014.gov.sk/
  • Program Interreg Stredná Európa 2014-2020 hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov na 1. kvalitatívne hodnotenie, 2. hodnotenie finančnej kapacity, 3. štátnej pomoci. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-call-for-experts-open/
  • V prvom kole prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 si podalo žiadosť 620 projektov, z toho 40 projektov so slovenským vedúcim žiadateľom. Monitorovací výbor programu na základe kvalitatívneho hodnotenia spoločného sekretariátu v septembri rozhodne, ktoré projekty sa dostanú do druhého kola výzvy. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-620-applications-for-transnational-funding-received/
  • Chystá sa 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa bude konať 29. a 30. októbra 2015 v meste Ulm. Účasť za SR by mala byť čo najširšia, nakoľko budeme na fóre preberať predsedníctvo stratégie. Účasť na fóre je bezplatná. Registrácia ešte nie je otvorená. Viac informácií na: http://www.danube-region.eu/communication/events/600104-4th-annual-forum-of-the-eusdr/event_details