» Aktuality » Informácie o možnostiach podpory infraštruktúry výskumu a vývoja smerujú aj do regiónov

Informácie o možnostiach podpory infraštruktúry výskumu a vývoja smerujú aj do regiónov

22.11.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje v regiónoch Slovenska informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

Termíny a miesta konania:

23. november 2011 o 9.30 hod., Žilina -  Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Kongresová sála Úradu ŽSK, Ul. Komenského 48, Žilina

24. november 2011 o 9.30 hod., Košice - Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica, Veľká konferenčná sála - prízemie, ul. Boženy Němcovej, Košice

25. november 2011 o 9.30 hod., Zvolen - Technická univerzita vo Zvolene, poslucháreň B8, ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen             

     Na stretnutiach sa záujemcovia z výskumných organizácií i širokej verejnosti budú mať  možnosť oboznámiť s podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kritériami oprávnenosti žiadateľov, rozpočtom projektu, oprávnenými a neoprávnenými výdavkami. Prednášať budú lektori z ASFEU. Účasť na seminári je bezplatná. Bližšie informácie o výzve je možné nájsť na internetovej stránke www.asfeu.sk