» Aktuality » Informácie k stimulom na výskum a vývoj

Informácie k stimulom na výskum a vývoj

13.11.2013
Informácie k stimulom na výskum a vývoj
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dnes konal brífing k medializovaným informáciám o predkladaní žiadostí o stimuly na výskum a vývoj.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnilo Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly na výskum a vývoj (VaV) na základe Uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013 k dokumentu „Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“s cieľom urýchliť rozvoj priemyslu a ostatných odvetví národného hospodárstva SR.
     Na podporu VaV formou stimulov bolo zverejnených 6 tematicky orientovaných prioritných oblastí, ktorých súčasťou je riešenie projektu aplikovaného výskumu, v ktorých má Slovensko najväčšiu koncentráciu vedecko-výskumnej kapacity a zároveň vytvorené podmienky na priamu aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Ďalším cieľom bolo vytvoriť podmienky na prepojenie výskumu a vývoja s prioritnými aktivitami v rámci Dunajskej stratégie.
      Žiadosť o stimuly, ktorej súčasťou je projekt výskumu a vývoja, mohol predložiť každý podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa zákonom stanovené povinnosti, pričom každý projekt musel mať jasné kvalitatívne parametre. V ďalšom procese bola každá žiadosť podrobená kvalitatívnemu hodnoteniu, ktoré vyústilo do komplexného hodnotenia a návrhu rozhodnutia.

Videozostrih z brífingu vo Videogalérii