» Ministerstvo » Kontrolná činnosť » Informácia o vykonaných kontrolách na vysokých školách

Informácia o vykonaných kontrolách na vysokých školách