» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o rozhodnutiach vo veci podaných návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR

Informácia o rozhodnutiach vo veci podaných návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR

13.12.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že v novembri 2013 bolo rozhodnuté o niektorých podaných návrhoch na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava") a boli schválené opisy nasledujúcich študijných odborov:
- opis študijného odboru filmové umenie a multimédiá,
- opis študijného odboru hudobné umenie,
- opis študijného odboru biomedicínske inžinierstvo,
- opis študijného odboru etnológia,
- opis študijného odboru medzinárodné podnikanie,
- opis študijného odboru architektonická tvorba.

Taktiež bolo rozhodnuté o podanom návrhu na zaradenie nového študijného odboru muzikológia do sústavy.

V prípadoch žiadostí o zaradenie nového študijného odoboru globálne štúdiá do sústavy a zmenu opisu študijného odboru pozemné stavby, bolo rozhodnuté tak, že predmetné návrhy neboli schválené (odôvodnenie je možné nájsť v rozhodnutiach).