» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informacia o podanom navrhu TU vo Zvolene na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

Informacia o podanom navrhu TU vo Zvolene na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

29.11.2013
Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje návrh Technickej univerzity vo Zvolene na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne návrh na zmenu opisu študijného odboru konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Súčasťou zaslaného návrhu (príloha) je aj Memorandum Zväzu spracovateľov dreva SR za vytvorenie podmienok na kvalitné a špecializované vzdelávanie absolventov v oblasti drevených stavieb a drevárskych výrobkov.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné posielať v elektronickej podobe na odbor.vsv@minedu.sk do 31. decembra 2013.