Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - ústavné právo

Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - ústavné právo

19.02.2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov SR, ktorou je zmena obsahu opisu študijného odboru ústavné právo.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky najneskôr do 18. marca 2018, a to elektronickou poštou na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.