» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - pridanie nového ŠO vedy o športe

Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - pridanie nového ŠO vedy o športe

08.03.2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov SR (ďalej len "sústava"), ktorou je návrh na zaradenie nového študijného odboru vedy o športe do sústavy.

V zmysle návrhu by okrem pridania nového študijného odboru do sústavy malo prísť zároveň aj k redukcii existujúcich študijných odborov šport, športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia, ktoré by sa mali zlúčiť do jedného nového študijného odboru vedy o športe.

Iniciatíva navrhnúť uvedenú zmenu sústavy vyšla z Fakulty telesnej výchovy a športu UK na základe spoločného koordinovaného postupu, ktorému predchádzal aj podpis memoranda o zjednotení študijných odborov s pracoviskami vzdelávajúcimi odborníkov v športe na Slovensku. Signatármi memoranda boli Fakulta športu PU v Prešove, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta UKF v Nitre a Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné predkladať v elektronickej forme na adresu odbor.vsv@minedu.sk do 8. apríla 2018.