» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov - doplnenie opisu ŠO pôrodná asistencia

Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov - doplnenie opisu ŠO pôrodná asistencia

28.05.2018
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Predmetný návrh sa týka zmien opisu študijného odboru pôrodná asistencia (pridanie 3. stupňa štúdia).

Pripomienky k návrhu je možné zasielať elektronicky na adresu: odbor.vsv@minedus.sk do 25. 6. 2018.