» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny v skupine študijných odborov 1. výchova a vzdelávanie

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny v skupine študijných odborov 1. výchova a vzdelávanie

18.12.2013
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh na zmeny sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, a to návrh na rozsiahlejšie zmeny opisov študijných odborov spadajúcich do skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a podskupiny študijných odborov učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, ako aj jej štruktúry.
Predmetný návrh nahrádza pôvodný návrh podaný vo februári 2012. Navrhovateľom zmien je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

K návrhu je možné zasielať pripomienky elektronicky na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk, a to do 19. januára 2014.