» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov ŠO dejiny a teória divadelného umenia a ŠO dejiny a teória filmového umenia a multimédií

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov ŠO dejiny a teória divadelného umenia a ŠO dejiny a teória filmového umenia a multimédií

24.04.2014
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu sústavy študijných odborov SR, ktorá sa týka zmeny v opise študijného odboru dejiny a teória divadelného umenia a v opise študijného odboru dejiny a teória filmového umenia a multimédií.
V oboch prípadoch ide o zmenu udeľovaných akademických titulov (v súčasnosti platných opisoch sa uvádzajú akademické tituly udeľované po absolvovaní umeleckých magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných v uvedených študijných odboroch, a to akademický titul Mgr. art. a akademický titul ArtD., návrh je zmeniť ich za akademický titul Mgr. a akademický titul PhD. - viď návrh).

Pripomienky k predmetnému návrhu je možné posielať do 26. mája 2014 elektronicky na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.